முகப்புகேலரி

'குற்றம் 23' மஹிமா நம்பியாரின் புதிய புகைப்பட தொகுப்பு!

July 11, 2019 15:04
 1. 01

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 2. 02

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 3. 03

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 4. 04

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 5. 05

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 6. 06

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 7. 07

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

 8. 08

  சமீபத்தில் 'குற்றம் 23' திரைப்படத்தில் நடித்திருந்த மஹிமா நம்பியார், சாட்டை, கொடிவீரன், அண்ணனுக்கு ஜே ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மதுரராஜா, மாஸ்டர்பீஸ் என மலையாள படங்களிலும் இவர் நடித்துள்ளார்.

விளம்பரம்
விளம்பரம்