முகப்பு வீடியோ

IPL லெவல் Reach, Stand Up Comedy'கு இருக்குமா !!

தேதி: September 24, 2019 | முகப்பு: 7:39

இன்றைய சூழலில் நேரடி பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியாக ஸ்டேண்ட் அப் காமெடி நிகழ்ச்சிக்கு இருக்கும் வாய்ப்புகள் குறித்தும் அதில் உள்ள கலாசார நுணுக்கங்கள் குறித்தும் கவுண்டர் கல்ச்சர் ஃபோரத்தின் Mr. Vishwaraj Mohan, NDTV தமிழுடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.

    விளம்பரம்
    விளம்பரம்